Zpět

Cviky na krční páteř: bolest krční páteře a její příčiny

Mezi typické příznaky bolesti krční páteře patří ztuhlý krk a jeho snížená pohyblivost.

Cviky na krční páteř: bolest krční páteře a její příčiny 

Bolest za krkem patří mezi častá onemocnění pohybového aparátu. Týká se nejen starších osob, ale především lidi v aktivním věku. Nejčastěji je bolest způsobená zvýšeným napětím a zatuhlými svaly v oblasti krku a šíje. Za to většinou může nesprávné držení těla při každodenních aktivitách, především pak nesprávné sezení u počítače a dlouhodobé držení hlavy a krku ve stejné poloze.

Krční páteř je oporou pro hlavu, která umožňuje její pohyb a také chrání míchu, která prochází páteřním kanálem. Tvoří ji krční obratle, kterých je sedm a jež mají každý specifickou funkci – první dva zajišťují pohyb hlavy a krku, první dopředu a dozadu, druhý vpravo a vlevo. Mezi typické příznaky bolesti krční páteře patří ztuhlý krk a jeho snížená pohyblivost. Bolest se může rozpínat i do okolních částí těla jako je hlava, ramena, ruce nebo mezi lopatky. Vyskytuje se také mravenčení nebo píchání za krkem. V neposlední řadě je důležité zmínit i možné závratě a nevolnost. Od bolesti za krkem je to často jen krok k zablokování krční páteře. Pokud máte zablokovaný krk, není možné ani otočit hlavu a v podstatě každý pohyb je utrpením.

Příčiny bolesti za krkem

V úvodu jsme zmínili některé příčiny bolesti krční páteře a zatuhlého či zablokovaného krku. Další příčinou může být přetížení svalů monotónními pohyby a nesprávným cvičením, například jednostranným přetížením. Naopak může být ale bolest krční páteře způsobená i nedostatečným pohybem a obecně nezdravým životním stylem.

Bolest za krkem může být způsobená i nekvalitními podmínkami při spánku jako je špatná matrace nebo polštář. Může se také stát, že prostydnete a prochladnete v průvanu nebo účinky zapnuté klimatizace. Neméně závažnými problémy jsou vyhřezlé a vyklenuté ploténky, poškození nervů v oblasti krku a zánětlivé nebo revmatické stavy, které se nejčastěji týkají starších osob. V každém případě je nutné navštívit lékaře, pokud bolest za krkem přetrvává a nepomáhají cviky na uvolnění šíje.

Může jít i o onemocnění bolesti páteře s názvem spondylóza. Postupná ztráta hydratace a pružnosti plotének v souvislosti se stárnutím organismu vedou k degenerativním změnám. V takové chvíli dochází k zánětu páteřních struktur, které je způsobené právě degenerativní chorobou plotének. Okraje obratlů na sebe postupem času začnou narážet, což způsobuje bolest. Až 85 procent lidí nad 60 let spondylózou krční páteře může trpět.

Jak předejít bolesti za krkem a zablokovanému krku?

Pokud máte s bolestí krční páteře už zkušenost, je dobré vědomě kontrolovat držení těla, abyste se nehrbili, nekrčili ramena a neměli předsazený krk. Je vhodné se také zaměřit na to, jaké máte podmínky pro práci na počítači. Ty je dobré upravit tak, aby by monitor ve výšce očí a přímo před vámi. Výška pracovního stolu by měla být taková, aby loket na stole svíral úhel 90 stupňů. Dále je vhodné pravidelně od počítače vstávat a protahovat krk a záda. I pravidelný pohyb a strečink obecně mohou pomoct předejít akutní i chronické bolesti. Je dobré i vnímat, zda okolo vás není průvan a nemůžete „ofouknout“. Pokud máte podezření, že vás bolí za krkem, protože máte nekvalitní polštář či matraci, je na čase je vyměnit. Jak už jsme ale zmínili výše, bolest za krkem je častá především u sedavých zaměstnání, při kterých je nutné použití počítače (což se týká opravdu mnoha lidí).

Cviky na krční páteř

Proto nabízíme některé cviky na uvolnění šíje a cviky na krční páteř. Nejúčinněji se bolesti krční páteře dá předcházet pravidelným cvičením a protahováním konkrétní oblasti. Ale je také nutné si uvědomit, že nesprávné cvičení a přílišné protahování oblasti může bolest jen zhoršit. Proto, pokud vám nebude nějaký pohyb nebo cvik příjemný a bude jeho provedení bolet, opatrně vraťte hlavu do původní pozice a zkuste jiné protažení nebo protažení s menším rozsahem.

Nejjednodušší je pomalu kroutit hlavou od jednoho ramene ke druhému. narovnejte záda, stlačte lopatky k sobě a ramena dolů a krkem pomalu pohybujte zleva doprava půlobloukem. Nikdy ale hlavu nezaklánějte.

Také můžete položit pravou dlaň na levé ucho (a opačně) a pomalým pohybem s výdechem protáhnout krk na jednu stranu k rameni, poté i šikmo dopředu a opakovat pohyby i na druhou stranu. Vždy v pozici setrvejte a prodýchejte ji.

Tyto cviky se dají provádět jak ve stoje, tak v sedě. Důležitá jsou ale narovnaná záda a pomalé provádění cviků tak, abyste si víc neublížili.

Svaly na krku můžete také promasírovat prsty a hledat místo, které vás bolí nejvíce. Tam zůstat déle a tlačit proti něm prsty, poté tlak uvolnit a několikrát zopakovat.

Pomoct mohou také teplé obklady, aby se zatuhlé svaly prohřály a napětí a bolest se uvolnily.